Adatkezelési Tájékoztató


Ki olvas minket?

Oldalainkat 3 vendég böngésziPDF Nyomtatás E-mail

A Laktanya üzemeltetése, bérlemények hasznosítása


A Karcagi laktanya története


- 1930. november 7-én a debreceni dandárparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium küldöttei megérkeztek
Karcagra. A laktanya építésére a püspökladányi országúton, a vasúton átmenve a jobb kéz felé eső területet
találták alkalmasnak.


- 1931. év elejére elkészült a Karcagi Gyalogsági Kaszárnya és Lövölde helyszínrajza.

- A kaszárnya 1936 őszére elkészült és Kapisztrán János 6. Kerékpáros Zászlóalj katonái népesítették be.

- 1941-ben a Kapisztrán János kerékpáros zászlóaljat a Bethlen Gábor 10. Honvédelmi gyalogezred III. zászlóalja
váltotta fel.


- A II. világháború befejezése után a laktanya üresen állt.

- A Magyar Honvédség fejlesztésében fontos szerepet kapott a karcagi laktanya fejlesztésének kérdése, így
1951. április 23-án elkezdődtek a munkálatok a laktanyában. A 12 felújított épület mellé ekkor épült például a
lakóépület, a legénységi épület, a gyengélkedő, a konyhaépület, a gázkamra.


- Az 5. gépesített lövészezred, mely Miskolcon alakult, 1952 szeptemberében rendezkedett be a laktanyába.
Hadosztályparancsnok Kenéz István alezredes volt.

- Az ezred 1953 novemberében Nyíregyházára költözött és a laktanyát átadta a 92. páncéltörő tüzérosztálynak.

- 1954-ben a laktanya felvette a „Rózsa Ferenc” nevet.


- 1962 tavaszán megalakult a 6. könnyű légvédelmi tüzérosztály. Osztályparancsnok Kiss Sándor őrnagy lett.
Az osztály feladata volt a tartalék legénységi állomány kiképzése és továbbképzése.


- 1964-ben a hadosztályparancsnok váratlan harckészültségi ellenőrzést tartott a laktanyában, melynek értékelése
„nem megfelelő” volt.


- 1965-ben a 12. páncéltörő tüzérosztály MN 8138. átfegyverzésre került. Az 57 mm-es páncéltörő löveget
85 mm-es lövegekre cserélték le.


- 1967-ben a nyíregyházi MN 7314 gépkocsizó lövész hadosztály légvédelmi tüzér és páncéltörő tüzér osztálya
megalakult Karcagon.


- A laktanyában a katonai feladatok eredményes végrehajtása mellett kulturális munka is folyt. Színjátszó- és
tánccsoport működött. A modellező szakkör pedig érdekes bemutatót tartott a városban.


- 1969. szeptember 01-vel a légvédelmi tüzérosztályt légvédelmi tüzérezreddé fejlesztették.


- 1970-ben a légvédelmi tüzérezred megkezdte az egyetemet, főiskolát végzett tartalékos tisztek rövidített
(6 hónapos) képzését. Közben folyamatosan javultak a katonák élet- és munkakörülményei. Felépült a ”Forfa”
tanterem komplexum, valamint a Vöröshadsereg 67. középső B épülete mellé az A és C épületek, majd átadásra
került a Püspökladány úti lakótömb is.


- 1976 áprilisában „Tokaj 76” fedőnevű mozgósítási és összekovácsolási gyakorlatot tartottak. A gyakorlat után
megkezdődött a MN 4659/M. Törzs 76 mm-es páncéltörő ágyúinak lecserélése 85 mm-es páncéltörő ágyúra.


- 1979-ben takarékoskodásra és megszorításokra szólították fel a laktanyát.


- 1981. szeptember 1-től az alakulatok átértek a 18 hónapos kiképzési rendszerre.


- 1985. januárjában a technikai szolgálat megkezdte a 85 mm-es D-44 hadosztály ágyú lecserélést 85 mm-es
D-44. N. típusú páncéltörő ágyúra. Ezek a lövegek már éjjellátó készülékekkel voltak felszerelve, így alkalmasak
voltak éjszakai harcokra is.


- A Honvédelmi Miniszter parancsa értelmében a Magyar Néphadseregbe be kellett vonultatni minden olyan
fiatalt, aki nem végezte el a 8 általánost. Napközben építkezéseken dolgoztak, munkaidő után pedig esti iskolában
pótolták, amit elmulasztottak fiatal korukban. A katonai szolgálat leteltével minden katona a 8 osztályról érvényes
bizonyítványt kap.


- 1986. augusztus 7-én Tápiószecsőről vasúton megérkezett Karcagra 18 db 100 mm-es MT.-12 páncéltörő ágyú.
Ezzel megkezdődött a páncéltörő tüzérosztály átfegyverzése.


- 1987. június 15-ével a páncéltörő tüzérosztály vegyes páncéltörő tüzérezreddé alakult át.


- A szervezet korszerűsítésével járó feladatok mellett a laktanyában, csapatépítkezés keretén belül, nagyarányú
korszerűsítések kezdődtek. Megújult alaktanya elektromos hálózatának egyharmada, ivóvízhálózatának 80%-a.
A legénységi épületben felújításra kerültek a mosdók. Bevezették a hétvégi munkát (szombaton 8-tól 13 óráig).


- 1988. október 7-én ünnepélyes keretek között átadták a Helyőrségi Művelődési Otthont. Belépni csak belépővel
lehetett.


- 1990-ben mindkét ezredet diszlokálásra szólították fel.


- A laktanyában a két tüzérezred távozása után 1991. március 1-től a Magyar Honvédség Ruházati Ellátó Központ
alárendeltségében ruházati raktár alakult. Neve: Ideiglenes Ruházati Raktár. A kezdeti feladatok között szerepelt:
a megszűnő alakulatok és az élő alakulatok feleslegesség vált ruházati anyagainak átvétele, betárolása,
osztályozása, válogatása, mosása, értékesítése. A raktárt 1994-ben véglegesítették Magyar Honvédség Ruházati
Ellátó Központ 4. sz. Ruházati Raktár néven.


- 1997. október 31-én leszerelt sorkatonák helyére új állomány nem került behívásra. Az őrzés védelmét egy civil
szervezet vette át a „Pajzs 07”.


- Az MH. REK.1. ITR. 2001. május 01-én az MH. Hadtápanyag Ellátó Központ alárendeltségébe került. Ekkor már
nemcsak ruházati anyagokat, hanem vegyvédelmi  szakanyagokat is nagymennyiségben tároltak a raktár
területén.


- A hadsereg korszerűsítése miatt felhalmozódott, feleslegessé vált katonai eszközöket, felszereléseket kivonták a
kincstári vagyoni körből és az ÁPV. RT. megbízásából értékesítésre átvette a HM. EI. Rt.


- Az átadások 2004. február 14-ével fejeződtek be.


- A laktanya és a katonaság jelenléte nagymértékben hozzájárult a város társadalmi, gazdasági, kulturális
fejlődéséhez.

Forrás: Bokor József: A karcagi laktanya története, Karcag, 2008.A Karcagi Laktanya Kft. tevékenysége


- Karcag Város Önkormányzatának 2002 márciusában tulajdonába került a 4. sz. főút mellett található 5376
hrsz.-on nyilvántartott 14ha 6.163 m² alapterületű ingatlan. Az ingatlant az Önkormányzat bérbe adta az
ÁPV Rt. részére. A bérlő, használónak a HM Elektronikai Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.-t jelölte ki, illetve
engedélyezte, hogy a laktanya egy részét a magyar Honvédség használja.


- 2003. május 1-től felgyorsult az ingatlanban tárolt ruházati és egyéb katonai készletek felszámolása és
elszállítása. Az épületek 40%-as kiürült.

- A Képviselő-testület 2004 márciusában úgy döntött, hogy 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kft-t alapít.
Így 2004. április 01-től megalapította a Karcagi Laktanya Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek feladata
az üzemeltetés mellett az ingatlankezelés és hasznosítás is.


- A Kft. támogatta és támogatja a bérlők, és az új tulajdonosok működéséhez szükséges feltételek kialakítását,
az alapfelállásból eredő foglalkozáspolitikai, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai és iparfejlesztési célok
megvalósítását, elkészítette üzleti tervét, közüzemi szerződéseket kötött a szolgáltatókkal és tisztázta a
továbbszámlázás feltételeit.

- 2004-2005. évben összesen 26 db épületre vonatkozóan, 18 bérleti szerződés került megkötésre.

- 2006. március 31-gyel az ÁPV Rt. az összes épületét átadta és kivonult a laktanya területéről.

- A Kft. az elektromos energia ellátás területén javulást tudott elérni. Megoldásra került a transzformátor
cseréhez kapcsolódó mérőhely kialakítása.

Forrás: Elek György-Garai Katalin (szerk.): Önkormányzati jelentés Karcag város 2002-2006- évi állapotáról, Karcag, 2006.A cég által kezelt bérlemények hasznosulása


Megnevezés

2006. május 01.

2007. szept. 01.

2008. április 01

2009. június 01.

Üzemi terület

21 %

20 %

20 %

20 %

Bérbe adott terület

29 %

23 %

7 %

6 %

Értékesítve

7 %

40 %

67 %

66 %

Értékesítés alatt

6 %

6 %

3 %

3 %

Apport

0 %

1 %

1 %

1 %

Üres terület

37 %

10 %

2 %

4 %


100 %

100 %

100 %

100 %


Jelenleg 8 bérlő és 15 tulajdonos végez különböző tevékenységet a volt Laktanya területén 60 főnek biztosítva munkalehetőséget.

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről itt talál: Adatkezelési tájékoztató..

Elfogadom a cookie-kat ezen az oldalon.