Karcagi ,Erőforrás' Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.

Karcagi ,,Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft.


Közzététel

2009. évi CXXII. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 2.§ (1) bekezdése alapján a Karcagi „Erőforrás” Vagyonhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az elektronikus közzétételi kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

Vezető tisztségviselő

Munkakör

Ügyvezető Igazgató

Név

Andrási Zoltán

Személyi alapbér

Havi bruttó 550.000.- Ft

Egyéb pénzbeli juttatás

400 km átalány/hó

Végkielégítés

Munka Törvénykönyve szerint

Felmondási idő

Munka Törvénykönyve szerint

Titoktartási kötelezettség ellenértéke

0,00 Ft

Egyéb járandóság

nincs

Felügyelő Bizottság

Név

Tisztség

Tiszteletdíj

Egyéb járandóság

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások

Kovácsné Kerekes Katalin

Elnök

Havi bruttó 85.000,- Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Szilágyi Lajosné

Tag

Havi bruttó 74.000,- Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

Szentesi Lajos

Tag

Havi bruttó 74.000,- Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

 

   - Javadalmazási szabályzat
   - Alapító okirat
   - 390/2011. (VII.28.) „kt.” sz. határozat 8/2011. (VII.28.) „tgy.” sz. határozat a Karcagi „Erőforrás” Kft ügyvezető választásról
   - 391/2011. (VII.28.) „kt.” sz. határozat 9/2011. (VII.28.) „tgy.” sz. határozat a Karcagi „Erőforrás” Kft Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról és díjazásának megállapításáról